Reflectie

Reflectie

 

Wat wil ik bereiken in mijn werk? Hoe kan ik het beste reageren in een lastige situatie? Belangrijke vragen in uw werk gaan over wat voor u belangrijk is, waar u tegenaan loopt. Hoe draagt u zelf bij aan het ontstaan van lastige situaties?

Reflectie is erop gericht persoonlijke vragen aan de orde te krijgen en die te onderzoeken. Daarvoor heb ik drie werkvormen ontwikkeld. U kunt deelnemen aan intervisiegroepen, persoonlijke coaching of organisatieopstellingen.

 

Intervisie

Intervisie is een werkvorm waarin een kleine groep professionals onder leiding van een coach kritisch reflecteert op praktijkervaringen. Zo kunt u snel en effectief leren van uw praktijkervaring. Toepasselijk als u pas op de plaats wilt maken om een laag dieper te onderzoeken waar u zelf in uw werk tegenaan loopt.

 

Coaching

Het is in de huidige complexe werksituaties heel normaal om bij tijd en wijle de draad kwijt te raken, uzelf te verstrikken in tegenstrijdige verwachtingen of u af te vragen wat de volgende stap zal zijn.

Een korte serie één-op-één gesprekken is een snelle en effectieve manier om even afstand te nemen en uw vragen vanuit een ander perspectief te bekijken.

 

Opstelling

In een opstelling werkt u met een begeleider in een gezelschap van onbetrokken collega professionals aan uw vraag. In tegenstelling tot intervisie en coaching, gebruikt u bij opstellingen erg weinig woorden. U ervaart direct wat er aan de hand is en u onderzoekt mogelijke oplossingen.