Intervisie

Programma: Coachen van intervisiegroepen

Hoe begeleidt je een groep die zichzelf leert te leren? Hoe vind je de balans tussen zelf het voorbeeld geven en de groep laten ontdekken wat werkt? Hoe stuur je bij zonder het groepsproces te verstoren? Het programma Intervisie biedt u een unieke gelegenheid om u verder te ontwikkelen in het begeleiden van reflectieprocessen.
De resultaten van het programma ligt op drie gebieden:

  • u maakt zich diverse technieken van intervisie eigen
  • u leert van uw eigen cases en die van anderen
  • én u ontwikkelt uw bekwaamheid in het begeleiden van een team bij een reflectieproces.

 

Werkwijze

In het programma is ruimte voor 6 – 8 deelnemers. Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van een dag, de data plant u in onderling overleg.

Bij de startsessie Intervisievaardigheden oriënteren de deelnemers zich op de diverse vormen van intervisie, brengen zij hun persoonlijke leerdoelen in kaart en trainen zij zich in de kunst van het vragenstellen.
In de werksessies experimenteren de deelnemers met diverse gespreksmodellen voor reflectie, waarbij men om de beurt de rol van wisselcoach, case-inbrenger en helper vervult. De sessies worden begeleid door een vaste coach, die met name de wisselcoach ondersteunt in het begeleiden van het team. Aan het eind van iedere sessie evalueren de deelnemers de begeleiding van de intervisiesessie en expliciteren zij hun leerpunten.

Ter afsluiting van het programma borgen de deelnemers hun verworven kennis en inzichten in het coachen van reflectiegroepen. De deelnemers vertalen hun leerervaringen in een samenhangend beeld van de diverse coachingstechnieken.

 

Praktisch

Neem contact op of kijk op de agenda voor de start van het programma. Lees de boeiende verhalen van eerder deelnemers.