Programma

Programma

De programma’s zijn intensief en gevarieerd. De programma’s zijn ontwikkeld op basis van het ervaringsleren: het gaat om terugkijken en vooruitkijken, om analyse en zelfinzicht, om reflectie en action planning. De werkvormen zijn optimaal op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Dat zorgt voor een versnelling van uw leerproces.

 

Er zijn twee programma’s ontwikkeld, ieder met een eigen doelgroep en accent.

 

  • Het programma Koersen op Professionaliteit
    Met dit programma bouwt u aan uw toekomst als professional. U leert uzelf te coachen door anderen te coachen en u leert uzelf kennen door met anderen te reflecteren. Toepasselijk als u uw professionele bekwaamheid wilt ontwikkelen en tevens een koers naar de toekomst wilt uitzetten.
    Het programma heeft zijn belang bewezen voor een brede groep kenniswerkers en managers, zoals projectleiders, consultants, managers van professionals en auditors. Lees hun verhalen over het programma.
  • Het programma ‘Faciliteren van intervisiegroepen’
    Met dit programma bouwt u aan uw deskundigheid in het begeleiden en coachen van intervisiegroepen. U onderzoekt verschillende manieren van intervisie en u oefent in het begeleiden van de intervisiegroep. Toepasselijk als u zich verder wilt ontwikkelen in het begeleiden van reflectieprocessen. Het programma heeft zijn belang bewezen voor een brede groep organisatieprofessionals, zoals trainers, coaches, consultants en managers. Lees hun verhalen over het programma.