Master classes

Master classes

Master classes of workshops zijn interactieve sessies, gebaseerd op facilitatie- en onderwijskundige uitgangspunten. U verdiept uw kennis, brengt uw eigen praktijkervaring in en leert van de ervaringen van anderen. U verlaat de workshop met nieuwe inzichten en uw eigen actiepunten.

 

De Master classes zijn zo opgezet dat er een optimale variatie is tussen de activering van uw eigen kennis, een aanbod aan nieuwe kennis en de integratie daarvan met praktische oefeningen.

De Master classes heb ik gegroepeerd rond thema’s en doelgroepen.

 

  • Professionaliseren
    Naar aanleiding van mijn twee boeken heb ik vijf master classes ontworpen over het ontwikkelen van professionaliteit. Deze master classes zijn bedoeld voor professionals met praktische ervaring in het opzetten en runnen van projecten en opdrachten, zoals projectleiders, consultants, managers van professionals en auditors.
  • Facliteren van sessies 
    Deze master classes maken u wegwijs in de kunst van het opzetten en begeleiden van interactieve sessies met professionals. De master classes zijn bedoeld voor professionals met belangstelling voor het begeleiden van intervisiegroepen en het faciliteren van bijeenkomsten.

 

Praktisch

Neem contact op voor de start van de master classes. U kunt ook op de kalender kijken.