Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

 

Voorwoord VII
Inleiding
 1
1    Een professional ‘by any other name’ 4

2    Zelfstandig maar niet alleen

18
3    De professional als deskundige 33
4    De professional als zakelijke dienstverlener 48
5    De professional als werknemer 61
6    Een dynamisch perspectief op professionaliteit 77
7    Over de grens van de bureaucratie

100

8    Professionaliteit ontwikkelen 122
Epiloog  143
Literatuur
145
Over de auteur   147