Achterflap

Floreren als Professional.

Werken vanuit een dynamisch perspectief

 

Er is bijzonder veel literatuur over management en leiderschap, maar nog erg weinig literatuur over vragen als: ‘wat is professioneel handelen’ en ‘hoe word ik een goede professional?’ Dit boek voorziet in die leemte.

 

‘Floreren als professional’ biedt een doorkijk op de verschillende opvattingen over professioneel handelen. De tijd is voorbij dat ‘professionaliteit’ een vaststaand begrip is: professionals hebben met verschillende verwachtingen te maken van vakgenoten, klanten en de collega’s in de eigen organisatie.

 

De vele praktijkverhalen van professionals illustreren de dilemma’s en de mogelijkheden in het dagelijks werk. Dit boek laat zien hoe je conflicterende opvattingen een constructieve kracht kunnen zijn. Net zoals je met een goede kaart handige weggetjes en doorsteekjes kunt vinden.
Met de praktische adviezen kunnen professionals ervoor zorgen meer invloed op hun omgeving te krijgen en hun werk boeiender maken. Dat zijn belangrijke pijlers om te floreren in je werk.

 

Het boek is geschreven voor een brede doelgroep. In de eerste plaats de professionals zelf, mensen die met kennis toepassen hun werk doen. Je vindt kenniswerkers in functies als consultant, jurist, docent, beleidsmedewerker, stafmedewerker, projectleider, specialist, adviseur, (para)medicus, trainer of interim-manager. Het boek is ook bedoeld voor aankomende professionals, studenten in (post)-doctorale en (post)-hbo opleidingen.
Daarnaast is het boek interessant voor managers in kennisintensieve organisaties en anderen die professionals begeleiden, zoals HRD-functionarissen en coaches.